Inligting Inspirasie In Memoriam Boeke Kontak
 
 

 


Enige kommentaar, voorstelle, navrae en bydraes kan gestuur word aan:
info@survivorsofsuicide.org.za

Vir die In memoriam-afdeling, kan jou verhaal so lank wees soos wat jy dit verkies.
Dit moet egter geredigeer wees, getik wees in Arial 12pt en 1.5 lynspasiëring, en as 'n ongeformateerde MSWord-dokument ingestuur word. Enige foto's wat saamgestuur word moet asb in .jpeg-formaat wees.

Die stigter van hierdie webwerf, SOS – Survivors of Suicide, is Lizette Rabe Hörstmann, die ma van Fritz Hörstmann, ’n pragtige, briljante jong man wat die stryd teen die “malignant sadness” verloor het en sy eie lewe geneem het. Die webwerf is ter herinnering aan hom en al ons geliefdes wat ons deur selfdood verloor het. Hierdie webwerf het geen godsdienstige affiliasies nie en hef geen fooie nie.